Entrar

Treballa a EMFO

EMFO necessita incorporar tècnics i tècniques en diversos moments al llarg de l'any per a realitzar la tasca d'orientació laboral a demandants d'ocupació majoritàriament en situació d'atur.

Si tens interès en formar part del nostre equip pots inscriure't a la borsa de candidatures, ja que és la font principal per captar aspirants, i estar alerta a les ofertes que anem emetent.

Més informació »

Inscripció a la Borsa de candidats

La inscripció a la nostra Borsa de Candidats és un procés que pots realitzar ara mateix! Durant el procés hauràs d'introduïr diferent informació que t'anirem demanant i també respondre alguns qüestionaris. Pots anar fent el procés per parts, però has de tenir en compte que et pot portar una hora de feina cumplimentar tota la informació.

Començar!

Funcions a realitzar


Cercar informació i recursos relacionats amb la formació i l’ocupació.

Informar i assessorar als i a les demandants sobre recursos i serveis d’EMFO i del territori útils per al seu procés de recerca de feina, exposant els beneficis que els aportarà participar en activitats diverses per facilitar la inserció laboral o canvi d’orientació laboral.

Orientar i acompanyar els/les demandants en la definició i execució del seu projecte professional, afavorint que la persona pugui conèixer els requeriments del mercat de treball, definir objectiu/s laboral/s, analitzar els factors de l’ocupabilitat, identificar i desenvolupar de competències, etc.

Dur la gestió administrativa relativa al procés de les persones ateses (expedient) i al programa a través de l’aplicatiu de gestió d’EMFO i dels sistemes de gestió exigits en cada programa pel finançador corresponent.

Recollir les dades necessàries per poder reportar indicadors de la pròpia tasca i corporatius; avaluar, juntament amb els/les responsables de les diferents unitats, els resultats i proposar mesures de millora que garanteixin l’eficiència dels procediments.

Establir relació amb el teixit empresarial del territori oferint els serveis d’EMFO d’acord a les necessitats detectades, gestionant les ofertes que generen i contribuint a ampliar la borsa d’empreses col·laboradores.

Coordinar-se amb professionals d’àmbits d’actuació relacionats amb la tasca d’orientació i intermediació.

Competències tècniques necessàries


Conèixer les fonts d’informació i analitzar el funcionament del mercat laboral local

Conèixer els recursos i serveis del territori

Conèixer el marc teòric i la metodologia d’anàlisi dels factors que intervenen en l’ocupabilitat

Conèixer el marc teòric i la metodologia d’identificació i desenvolupament de competències professionals

Saber definir ofertes laborals i perfils competencials

Dominar tècniques d’entrevista d’orientació

Dominar tècniques de disseny i dinamització d’accions formatives grupals

Tenir coneixement actualitzat dels canals i tècniques de recerca de feina i dels processos de selecció que practiquen les empreses

Conèixer l’existència i l’ús dels diversos sistemes de gestió associats als programes ocupacionals habituals

Conèixer tècniques comercials i llenguatge empresarial

Competències transversals necessàries


Situació. Conèixer el context d’influència: EMFO, Municipi i Comarca

Comunicació. Posant l’accent en la pràctica correcta de l’expressió parlada i escrita, l’assertivitat, l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques similars

Orientació al client i treball cooperatiu. Destacant la capacitat d’establir relacions basades en l’exercici empàtic, el respecte i la confiança

Adaptabilitat. Es valora la disposició al canvi i l’agilitat de resposta davant de noves propostes de millora

Autonomia i iniciativa. Haver provat i ser capaç de realitzar la pròpia tasca a partir de coordenades amb la mínima ajuda i supervisió, tenint sempre feina de reserva per si l’activitat programada falla

Planificació. Assegurant la correlació entre els objectius concrets, els resultats esperats, les accions i estratègies programades, els recursos destinats, el temps necessari i les persones responsables

Responsabilitat. Mantenint un compromís crític i constructiu vers la pròpia feina, l’equip i l’organització orientat a la millora continua

Pots realitzar
aquestes funcions?

Inscriu-te a la Borsa de Candidatures d'EMFO!

Pots començar el procés ara mateix.

Començar!